Rentmeesters

Rentmeesters zijn van oudsher de beheerders van landgoederen of landerijen. Tegenwoordig is de rentmeester vaker een gespecialiseerde vastgoeddeskundige van het buitengebied.

De rentmeesters van Greenfeld kunnen u met hun juridische en fiscale achtergrond van dienst zijn met de advisering omtrent:

  • aankoop van landgoederen, buitenplaatsen of landerijen

  • rangschikking van landgoederen en historische buitenplaatsen onder de Natuurschoonwet 1928

  • overdracht of vererving van landgoed of buitenplaats aan de "volgende" generatie

  • inbreng van een landgoed in een "NSW-B.V." of stichting

  • uitgifte, verlengen of afkoop van erfpacht, pachtovereenkomsten, jachtrechten en het vestigen van een recht van opstal

  • WOZ-waarde van landgoederen of buitenplaatsen met hun opstallen en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures daaromtrent

  • het samenbundelen van landerijen in een samenwerkingsvorm door grondeigenaren zoals (institutionele) beleggers of algemeen nut beogende instellingen

  • het ontwikkelen en realiseren van nieuwe landgoederen

  • het voeren van bestemmingsplanprocedures buitengebied waarbij landgoedeigenaren belanghebbende zijn

  • (Administratief) Beheer van landgoederen en buitenplaatsen

Middels ons netwerk van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters beschikken wij over collegiale deskundigheid op het gebied van taxatie, onderhandelingen bij aan- en verkoop van onroerende zaken, onteigening en planschade.

© 2011 Greenfeld Belastingadviseurs & Rentmeesters