Belastingadviseurs

Een goed belastingadvies is duidelijkheid scheppen en de best mogelijke richting aan uw fiscale positie geven. U wilt immers dat uw zaken goed geregeld zijn.

Naast het verzorgen van aangiften inkomsten-, vennootschaps-, omzet-, schenk- en erfbelasting hebben de belastingadviseurs van Greenfeld ervaring met:

 

Directeuren grootaandeelhouders en ondernemingen
zoals het starten van een onderneming, toetreden als beroepsuitoefenaar in een samenwerkingsverband, creëren van holdingstructuur, fiscale bedrijfsopvolgingsregeling, financieringsvormen, reorganisaties en bedrijfsoverdrachten.

 

Vermogende particulieren
zoals overdracht vermogen aan volgende generatie, estateplanning, echtscheiding, executele. Natuurschoonwet 1928 landgoederen en buitenplaatsen, vastgoedbeleggingen, remigratie en emigratie naar bijvoorbeeld Zwitserland, België, Frankrijk of Nederlandse Antillen.

 

Werknemersregelingen
zoals de 30%-regeling, werknemersparticipaties, ontslagvergoedingen en stamrecht-B.V.

 

(Groen-) beleggingsfondsen
zoals begeleiding bij initiëren en beheren van (vastgoed) fondsen.

 

Stichtingen
zoals aanvraag anbi status, mogelijkheden van ondernemingsactiviteiten of steunstichtingen.

 

Financiële instellingen
zoals advisering omtrent financiële producten en financieringen.

 

Administratie en jaarrekeningen

Dankzij ons netwerk van professionals regelt Greenfeld desgewenst middels collegiale samenwerking met accountants een controleverklaring, beoordelingsverklaring of samenstellingsverklaring voor uw jaarrekening.

© 2011 Greenfeld Belastingadviseurs & Rentmeesters