Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

Op alle werkzaamheden van Greenfeld B.V. zijn de algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, jegens een ieder van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ’s-Gravenhage en te vinden op deze pagina.

 

Algemene voorwaarden (PDF)
 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Op 1 augustus 2008 is de Wwft in werking getreden. De Wwft bevat zowel een verplichting voor belastingadviseurs en rentmeesters tot het verrichten van cliëntenonderzoek als de meldingsplicht. De meldingsplicht geldt voor ongebruikelijke transacties op het gebied van het witwassen alsmede het financieren van terrorisme. De Wwft is voor belastingadviseurs niet van toepassing voor diensten die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van een advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.

 

Legal disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.
Greenfeld B.V., haar aandeelhouders en haar personeelsleden zijn niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

 

Privacyverklaring

Greenfeld B.V. behandelt uw persoonsgegevens verantwoord en zorgvuldig. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Als bijlage treft u de privacyverklaring van Greenfeld B.V. aan.

 

Privacyverklaring Greenfeld B.V. (PDF)

 

© 2011 Greenfeld Belastingadviseurs & Rentmeesters